ผลลัพธ์การค้นหา ในช่วงอายุเด็ก 6 สัปดาห์ - 6 เดือน พบ 36 รายการ
ความสำคัญของสมอง ในการเลี้ยงดูเด็กใน 3 ขวบปีแรก 
27 Jan 2021 4 นาที
เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว วิชาเกี่ยวกับเด็กในทางการแพทย์ จะเน้นเรื่องขบวนการรักษาดูแลเด็ก ด้านสุขภาพ เช่น โรคตามระบบอวัยวะและโรคระบาดต่างๆ โรคพิการแต่กำเนิด ฯลฯ  การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการก็มีสอนแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าในยุคนี้  ซึ่งพบว่า 3 ขวบปีแรก เป็นช่วงวิกฤติของการเรียนรู้ของเด็ก สมองเด็กมีก...
คุณแม่ทุกคนคือฮีโร่
ตอนที่เราเป็นเด็ก ใครคือฮีโร่ของเรา ? ตอนที่เราเป็นเด็ก เราฝันอยากเป็นอะไร ? .....กล่าวว่า เด็กเล็กๆ มักตอบคำถามที่ว่า“ โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร”ด้วยคำตอบคล้ายๆกันว่า “หนูอยากเป็นฮีโร่ อยากเป็นครู ตำรวจ ทหาร พยาบาล หมอ” ซึ่งเมื่อเรามองในอีกมุมหนึ่งเราจะพบว่าอาชีพหน้าที่การงานที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นล้...
หลักการเลี้ยงดูลูกเล็ก 3 ขวบปีแรก  Serve & Return
How early experiences are built into our bodies, with lasting impacts on learning, behavior, and both physical and mental health เป็นภาษาอังกฤษ หน่อยนะคะ แต่เป็นเรื่องพ่อแม่ ทุกคนต้องให้ความสำคัญ แปลใจความได้ว่า “ ประสบการณ์ในช่วงชีวิตเมื่อเริ่มต้น จะมาสิงสถิตในร่างกายเรา และมีผลต่อความสามารถในก...
เลือกวิธีคุมกำเนิดอย่างไรไม่ให้กระทบการให้นม
การคุมกำเนิด หมายถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยแบ่งออกเป็น การคุมกำเนิดชั่วคราว และการคุมกำเนิดถาวร การเลือกวิธีคุมกำเนิดในช่วงให้นมนั้นคุณแม่จำเป็นต้องศึกษาข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีมีข้อควรพิจารณาที่จะไม่กระทบการให้นมลูก โดยมีรายละเ...
รู้จักนมส่วนหน้าและส่วนหลัง กับประโยชน์ที่แตกต่าง
คุณแม่ที่ให้นมลูกอาจจะเคยได้ยินว่า นมแม่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือนมส่วนหน้า และนมส่วนหลัง นมทั้ง2 ส่วนมีองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรกับลูก วันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะ โดยปกติร่างกายแม่จะมีการสร้างน้ำนมให้เหมาะสมกับลูกแต่ละรายทั้งภูมิคุ้มกันและสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ไขมัน ค...
นมแม่กับโควิด ตอน “แม่ตั้งครรภ์ เสี่ยงโควิด เท่าผู้สูงอายุและเด็ก”
จากสถิติของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกรมควบคุมโรค ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 50-59 ปี ที่มีโรคประจำตัว ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อมากที่สุดนั้น อยู่ในวัยทำงาน ช่วงอายุระหว่าง 21- 40 ซึ่งหากพิจารณาถึงสาเหตุของการติดเชื้อนั้น พบ...
นมแม่กับโควิด Decision Tree for breastfeeding in context of COVID-19
27 Jan 2021 2 นาที
จากสถานกาณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำวิธีการตัดสินใจอย่างง่ายสำหรับแม่ให้นม โดยอาจสรุปเป็นแผนผังอย่างง่ายได้ดังนี้ หากแม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 แต่ยังมีน้ำนมและสามารถให้น้ำนมลูกได้อย่างเพียงพอ ให้แม่ให้นมลูกแบบเข้าเต้าต่อไปได้ โดยสวมหน้าก...
เทคนิคเสริมพัฒนาการลูกรักวัย 6-9 เดือน
27 Jan 2021 6 นาที
เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัย 6 เดือน เรายังอยากให้คุณแม่ได้ให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยด้วยนะคะ สำหรับคุณแม่ที่ยังสามารถให้นมแม่ทุกมื้อเด็กในช่วงอายุ 6-9 เดือนนั้นจะมีช่วงเวลาเสริมสร้างพัฒนาการและความผูกพันธ์เป็นพิเศษระหว่างการให้นมแม่นั่นเองค่ะ เมื่อลูกน้อยสบตาแม่ ตาแม่มองตาลูก ลูกน้อยมองหากแม่ในขณะที...
3 เดือน - 3 ปี เล็กไปไหมที่จะอยู่เดย์แคร์
พวกเราคงเคยชินกับคลอดลูกแล้วขอไปอยู่ใกล้แม่ หรือไม่ก็ต้องเตรียมแม่บ้านมาช่วยเลี้ยงน้อง แล้วก็กะว่า จะพาเข้าโรงเรียนครั้งแรกก็ประมาณสัก 3 ปี อนุบาล 1 หรือเตรียม อนุบาล ทำไม “3 เดือน 3 ปี เล็กไปไหมอยู่เดย์แคร์” ช่วงอายุ 3 เดือน 3 ปีเป็นช่วงอายุ ตั้งแต่หลังที่แม่ทำงานมีสิทธิ์ลาคลอด ช่วงนี้พ่อแม่...
เทคนิคนมแม่ในเด็กป่วย: Kangaroo Mother Care
ตู้อบ (incubator) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูง ถูกนํามาใช้ในทารกคลอดก่อนกําหนดหรือทารกแรก เกิดน้ำหนักตัวน้อย เพื่อรักษาอุณหภูมิกาย อย่างไรก็ตามการทํางานของตู้อบมีเสียงเครื่องยนต์ที่มีอันตรายต่อการ ได้ยินของทารก ต่างกับเทคนิคการดูแลลูกแบบจิงโจ้ (Kangaroo Mother Care) หรือการทํา skin-to-skin ...
นมแม่กับโควิด ตอน “3 เตรียม สำหรับแม่ให้นม” ในวิกฤติ COVID-19
จากการเปิดเผยแนวทาง การรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในกรณีของแม่ให้นมว่า แม่ยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมได้ ทั้งในแม่ที่อยู่ในข่ายสงสัยและแม่ที่ติดเชื้อแล้ว แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตฐานการป้องกันอย่างเคร่งครัด ในการสัมผัสละอองฝอย ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่ จึงได้...
สิทธิของแม่ทำงาน
ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลก และ องค์การยูนิเซฟ สนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่น่าเสียดายที่ในสภาพปัจจุบัน มีคุณแม่เป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพราะติดอุปสรรคหลายอย่าง อาทิ การไม่ได้รับองค์ความรู้ที่เพียงพอจากบุคลากรทางการแพทย์ ทัศนคติของคนรอบข้าง รว...