ผลลัพธ์การค้นหา ในช่วงอายุเด็ก ก่อนคลอด พบ 4 รายการ
นมแม่ รากฐานแห่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
02 Jun 2020 1 นาที
นมแม่ รากฐานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทารก)...
สร้างน้ำนมเพียงพอ คุณแม่มือใหม่
สร้างน้ำนมเพียงพอคุณแม่มือใหม่ (ควรให้ลูกดูดนมตอนไหน) + อุ้มลูกเข้าเต้าให้ถูกท่า...
นมแม่ดีที่หนึ่ง
นมแม่ดีที่หนึ่ง (นมแม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะลูกอย่างไรบ้าง)...