นมแม่กับการพัฒนาทักษะสมองส่วน Executive Function

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

คำนิยมผู้บริหาร, บทบรรณาธิการ, คำนิยมอื่นๆ
ความเป็นมาของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความสำคัญของ EF
บทบาทของนมแม่กับการส่งเสริม EF
อุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
บทสรุป
Q&A ถามตอบ EF
ตัวอย่างการประเมิน EF ในเด็กปฐมวัย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของการให้นมแม่กับการส่งเสริมทักษะสมอง EF
ภาพกิจกรรมการประชุม Pre-congress

วันที่เผยแพร่ : 04 Feb 2021
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 100
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น