เมื่อแม่ต้องเริ่มออกไปทำงาน การใช้ชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปในขณะที่ลูกยังคงต้องได้รับนมแม่ แม่จึงต้องเตรียมตัวและเรียนรู้เรื่องบีบเก็บน้ำนมเพื่อให้การเลี้ยงดูลูกไม่สะดุดและมั่นใจว่าลูกยังคงได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอ การบีบนมจะป้องกันและแก้ไขเต้านมคัดและภาวะท่อน้ำนมอุดตัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมอีกด้วยค่ะ

More Information

245 a : Title 
เมื่อแม่ต้องเริ่มออกไปทำงาน การใช้ชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปในขณะที่ลูกยังคงต้องได้รับนมแม่ แม่จึงต้องเตรียมตัวและเรียนรู้เรื่องบีบเก็บน้ำนมเพื่อให้การเลี้ยงดูลูกไม่สะดุดและมั่นใจว่าลูกยังคงได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอ การบีบนมจะป้องกันและแก้ไขเต้านมคัดและภาวะท่อน้ำนมอุดตัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมอีกด้วยค่ะ 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น