การอภิปราย 2: How to deal with food allergy/milk allergy for breastfeeding moms?

โดย: "รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท ดร.พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช พว.กิติมา พัวพัฒนกุล ผู้ดำเนินการอภิปราย พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล"

" How to deal with food allergy/milk allergy for breastfeeding moms? คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย โรคภูมิแพ้ การป้องกันโรคภูมิแพ้ ดร.พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ""เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รับมือโรคภูมิแพ้ได้จริงหรือ"" พว.กิติมา พัวพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น