การประชุมเชิงปฏิบัติ 3: Breastfeeding Support at Workplace for Health Professionals, Trainees

โดย: "พญ. น้ำทิพย์ อินทับ พว.อุทัย สะโสม พว.หทัยทิพย์ โสมดำ"

"Breastfeeding Support at Workplace for Health Professionals, Trainees พญ. น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์บุคลากรสุขภาพ พว.อุทัย สะโสม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Breastfeeding Support at Workplace for Health Professionals, Trainees พว.หทัยทิพย์ โสมดำ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี"

More Information

245 a : Title 
การประชุมเชิงปฏิบัติ 3: Breastfeeding Support at Workplace for Health Professionals, Trainees 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น