การประชุมวิชาการ 3: Breastfeeding Sick Babies : The Challenges

โดย: "รศ.พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ำ พญ.กิรญา พงศ์สมบัติ พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.พญ.มิรา โครานา"

"รศ.พญ. โสภาพรรณ เงินฉ่ำ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศฺณฺราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - สถานการณ์แนวทางปฏิบัติ ""การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย"" และความท้าทาย พญ.กิรญา พงศ์สมบัติ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ - สถานการณ์แนวทางปฏบัติและบันได 10 ขั้น เพื่อสนับสนุนทารกและเด็กป่วยให้ได้รับนมแม่ พว.ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น