การประชุมวิชาการ 1 : Overcome Challenges to Successful ECBF at 6 months

โดย: "พญ.อรสุดา สมประสิทธุ์ พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล พว.ฐิติมาภรณ์ สมบัติปัน ผู้ดำเนินการ ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร"

"จะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน - พฤติกรรมของทารกแรกเกิด วงจรตื่นและนอน พญ.อรสุดา สมประสิทธุ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รพ.เกษมราษฎร ศรีบุรินทร์ - สรีรวิทยาในการสร้างและหลั่งน้ำนม พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินการ ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น