ประเด็นสำคัญ 1 : Breastfeeding Scaling up and Learning More

โดย: "พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

"Scaling Up มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ดำเนินการขับเคลื่อนงาน การส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ - สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น Learning More การทบทวนปัญหาอุปสรรคการให้นมแม่ถึงลูกอายุ 6 เดือน แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อไป เสนอกรอบการจัดทำที่มุ่งเป้า ปรับภาพ และปรับเป้าหมาย "

More Information

245 a : Title 
ประเด็นสำคัญ 1 : Breastfeeding Scaling up and Learning More 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น