เติมเต็มเทคนิคเลี้ยงดูคู่เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

บุคลากรการแพทย์และนักการศึกษา | 7 episodes

EP.1
EP.01 SEEL คืออะไรสำคัญอย่างไรในการนำสู่การปฏิบัติในเดย์แคร์
27 Jan 2021 10
08:15
EP.2
EP.02 ทำอย่างไรแม่ยังสามารถให้นมแม่ต่อในเดย์แคร์
27 Jan 2021 15
07:00
EP.3
EP.03 อาหารตามวัย: กินได้ ไม่ปฏิเสธผัก ประเมินผลถูกต้องในเดย์แคร์
27 Jan 2021 11
07:36
EP.4
EP.04 ทำไมและอย่างไรเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเลี้ยงดู
28 Jan 2021 6
06:13
EP.5
EP05.ลดพฤติกรรม NCDs ครูพี่เลี้ยงสุขภาพดี และเด็กสุขภาพดี
29 Jan 2021 4
33:09
EP.6
EP.06 เล่นอิสระ vs. เล่นแบบชี้แนะ ช่องทางพัฒนาศักยภาพเด็ก
29 Jan 2021 3
25:48
EP.7
EP. 07 ฟูมฟักคุณลักษณะ คิดริเริ่ม ภายใน 3 ขวบปีแรก
29 Jan 2021 4
14:42