บันทึกบันได 10 ขั้น นมแม่ในทารกป่วย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

บันไดขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลนมแม่ในทารกป่วย (Inform decision)
บันไดขั้นที่ 2 การช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมให้มาเร็วและต่อเนื่อง (Establishment and maintenance of milk supply)
บันไดขั้นที่ 3 การบริหารจัดการน้ำนมแม่ (Human milk management)
บันไดขั้นที่ 4 การเคลือบช่องปากด้วยนมแม่ (Colostrum / breastmilk oral care)
บันไดขั้นที่ 5 การโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ (Skin-to-skin care)
บันไดขั้นที่ 6 การดูดเต้าเปล่า (Non-nutritive sucking)
บันไดขั้นที่ 7 การเปลี่ยนผ่านสู่การดูดนมแม่จากเต้า (Transition to breast)
บันไดขั้นที่ 8 การวัดปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับ (Measuring milk transfer)
บันไดขั้นที่ 9 การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้าน (Preparation for discharge)
บันไดขั้นที่ 10 การเยี่ยมติดตาม (Appropriate follow-up)

วันที่เผยแพร่ : 04 Feb 2021
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 46
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น