นมแม่ : สารอาหาร พัฒนาการ การเจริญเติบโต

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

หนังสือทบทวนวรรณกรรมนมแม่ ชุดที่ 3 gเรื่อง นมแม่ สารอาหาร พัฒนาการ และการเจริญเติบโต เป็นการจัดทำองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัย ที่ต่อเนื่องจากหนังสือทบทวนวรรณกรรมชุดที่ 1 (พ.ศ. 2551) ชุดที่สอง (2557) การดำเนินงานเริ่มจากการประชุมกำหนดหัวข้อ ศึกษาข้อมูลวิชาการ นำเสนอเพื่อพิจารณาซักถามในที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการก่อนจัดพิมพ์เป็นเล่ม

วันที่เผยแพร่ : 04 Feb 2021
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 88
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น