คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

1.เพื่อให้สถานประกอบกิจการทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สามารถนำแนวทางการจัดตั้ง และการดำเนินการ ไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับบริบท และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 2.เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายที่ต้องการจัดตั้งมุมนมแม่

วันที่เผยแพร่ : 04 Feb 2021
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
จำนวนหน้า : 61
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น