การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 7

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป็นการประชุมที่พยายามให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแก้ไขปัญหาที่เป็นกลุ่มแทรกซ้อน และการบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ดังหัวข้อการประชุมดังนี้ Overcome Challenges to Successful EBCF 6 month, Breast Pain and Common Misleading Management in Breastfeeding and New Trend, Breastfeeding Sick Baby: The Challenges, การใช้สมุนไพร การนวดเต้า Learning More Breastfeeding Daycare Educare Eduplearn รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Hot Topics และการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีกับทารกและเด็ก การเรียนรู้โรคใหม่ ๆ กับนมแม่

วันที่เผยแพร่ : 13 Nov 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 224
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น